شرایط و ضوابط

  • اطلاعات شما در وب سایت ما براساس (قوانین عمومی حفاظت از داده ها در اروپا) توسط GDPR محافظت می شود.
  • ما از آدرس ایمیل شما برای تأیید اعتبار شما و نام شما و محافظت از آن استفاده می کنیم.
  • تمام داده هایی که شما در سایت ما ارائه می کنید به صورت امن و ایمن بر روی فضای ابری ذخیره می شوند و بدون رضایت شما منتشر نخواهد شد.
  • ما فقط داده های شما را به مدت یک سال نگه داشته و داده های شما را بدون رضایت شما نگه نمی داریم.
fa_IRفارسی