عضویت

داوطلبان

اگر می خواهید به ما کمک کنید و تجربه خودرا با ما در میان بگذارید، لطفاً برای ما از طریق آدرس info@icn-uk.org ایمیل ارسال کنید.

اگر محدودیت در زمان دارید، لطفاً وقت آزاد خود را در فرم های مربوطه برای داوطلبی ذکر و برای ما ارسال نمایید.

متخصصان ومشارکت کنندگان

ما از همه متخصصانی که مایلند در هر سطحی با ارائه جزئیات تخصصی و در زمینه ای که علاقه مند هستند به ما ارائه دهند، و به هدف ما کمک کنند ، استقبال می کنیم.

ما از موضوعات مطرح شده در صفحه وبلاگ استقبال می کنیم ، لطفا در این خصوص مقاله، عکس ها و فیلم های خود را که به ما کمک می کند برای ما ارسال نمایید .

لطفا مطالب خود را به info@icn-uk.org ارسال کنید، ما اگر مقاله ها حاوی مطالب توهین آمیز به افراد، سازمان ها یا گروه های مختلف باشد آنها را حذف می کنیم.

برای صفحه وبلاگ سلب مسئولیت می کند، به این معنی است که ما همه دیدگاه و مقاله های مربوطه را برای ارتقای افکار نو و توسعه فرهنگ بالاتر منتشر خواهیم کرد حتی مواردی که با اهداف ما مطابقت ندارند.

میتوانید با عضویت به ما کمک کنید

اعضای هیئت مدیره و امور اداری

هیئت مدیره در ICN نقشی اساسی و تعیین کننده است. 

موثرترین هیئت مدیره آنهایی هستند که شامل افراد از طیف متنوعی در زمینه ها ، تجربیات و مهارت ها می شوند. 

نقش هیئت مدیره این است که اطمینان حاصل کند که اهداف خیریه موسسه شامل منافع ذینفعان خود را برآورده می کند و چشم انداز ، مأموریت و ارزش های خود را تحویل می دهد. 

fa_IRفارسی