اعلامیه جهانی حقوق بشر


مقدمه  

از آنجا که به رسمیت شناختن عزت ذاتی و حقوق برابر و مسلم همه اعضای خانواده انسانی بنیان آزادی ، عدالت و صلح در جهان است ، در حالی که نادیده گرفتن و تحقیر حقوق بشر منجر به اقدامات وحشیانه ای شده است که موجب وخامت وجدان بشریت شده و ظهور جهانی که در آن انسان ها از آزادی بیان و عقیده و آزادی از ترس و بیچارگی برخوردار خواهند بود به عنوان بالاترین آرمان اعلام شده است.از آنجا که ضروری است ، اگر انسان مجبور نشود ، به عنوان آخرین چاره ، به شورش در برابر استبداد و ظلم متوسل شود ، حقوق بشر باید توسط قانون مداری محافظت شود ،و توسعه روابط دوستانه بین ملتها ضروری است ، در حالی که ملت های سازمان ملل متحد در این منشور بار دیگر ایمان خود را به حقوق اساسی بشر ، عزت و ارزش انسان و حقوق برابر زن و مرد تأیید کرده و مصمم به ارتقا و پیشرفت اجتماعی و استانداردهای بهتر زندگی در این کشورها هستند. آزادی بزرگتر ، در حالی که کشورهای عضو متعهد شده اند که در همکاری با سازمان ملل متحد ، ارتقا احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را به دست آورند ،درک مشترک این حقوق و آزادیها برای تحقق کامل این تعهد از بیشترین اهمیت برخوردار است ، بنابراین ،مجمع عمومی ،این اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان یک استاندارد مشترک برای دستیابی به موفقیت برای همه مردم و همه ملتها اعلام می کند ، به این منظور که هر فرد و هر عضوی از جامعه ، با در نظر داشتن این اعلامیه به طور مداوم ، تلاش می کند تا با آموزش برای ارتقا احترام به این حقوق و آزادی ها و اقدامات تدریجی ، ملی و بین المللی ، برای تضمین شناخت و رعایت جهانی و تاثیر آنها ، هم در بین مردم خود کشورهای عضو و هم در بین مردمان سرزمین های تحت صلاحیت آنها برقرارگردد.  

ماده 1  

همه انسانها آزاد و از نظر کرامت و حقوق برابر به دنیا می آیند. آنها از عقل و وجدان برخوردارند و باید با روحیه برادری نسبت به یکدیگر رفتار کنند.  

ماده 2  

هر کس از هرگونه حق و آزادی مندرج در این بیانیه ، بدون هیچ گونه تمایز ، از قبیل نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقاید سیاسی یا عقاید دیگر ، منشا ملی یا اجتماعی ، دارایی ، تولد یا وضعیت دیگر برخوردار است. . بعلاوه ، هیچ تفکیکی براساس وضعیت سیاسی ، قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی که یک شخص به آن تعلق دارد ، اعم از استقلال ، اعتماد ، غیر خودگردان یا تحت هر محدودیت دیگری در حاکمیت ، که قابل تشخیص نخواهد بود.  

ماده 3  

هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد. 

ماده 4  

هیچ کس نباید در بردگی یا بندگی نگه داشته شود. برده داری و تجارت برده در تمام اشکال آن ممنوع است.  

ماده 5  

هیچ کس نباید تحت شکنجه یا مجازات بیرحمانه ، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. 

ماده 6  

هر کس حق دارد در همه جا به عنوان یک شخص در برابر قانون شناخته شود.

 ماده 7  

ماده 7 همه در برابر قانون برابر هستند و بدون هیچ تبعیضی از حمایت برابر قانون برخوردارند. همه در برابر هرگونه تبعیض و نقض این بیانیه و در برابر هرگونه تحریک چنین تبعیضی از حمایت برابر برخوردار هستند.  

ماده 8  

هرکس حق دارد به دلیل اقدامات خلاف حقوق اساسی که توسط قانون اساسی یا قانون به وی اعطا شده است ، از طریق دادگاه های ملی صالح ، یک بازخورد موثر داشته باشد.  

ماده 9  

هیچ کس نباید خودسرانه دستگیر ، بازداشت ، یا تبعید شود. 

ماده 10  

ماده 10 هر کس در تعیین حقوق و تعهدات خود و هرگونه اتهام کیفری علیه خود ، به طور کاملا برابر ، از دادرسی عادلانه و علنی توسط دادگاه مستقل و بی طرف برخوردار است.  

ماده 11  

هرکسی که به جرم کیفری متهم شده است حق دارد که بی گناه فرض شود تا زمانی که در قانون عمومی در دادگاهی که در آن تمام ضمانت های لازم برای دفاع خود را داشته باشد ، گناه وی ثابت شود.  

هیچ کس به دلیل هر عمل یا ترک فعلی که به موجب قانون ملی یا بین المللی ، در زمان ارتکاب جرم محسوب نمی شود ، در هر جرم کیفری مقصر شناخته می شود. سنگین تر هم نخواهد بود. مجازاتی نسبت به مجازاتی که در زمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده مجازات شود. 

هر کس حق کار ، انتخاب آزاد شغل ، شرایط عادلانه و مطلوب کار و محافظت در برابر بیکاری را دارد.  

ماده 12  

هیچ کس نباید در زندگی خصوصی ، خانواده ، خانه ، یا نامه نگاری خود دخالتهای خودسرانه داشته باشد و همچنین به آبرو و اعتبار وی تعرض نکند. هر کس حق دارد از قانون در برابر چنین مداخلات یا حملاتی محافظت کند.  

ماده 13  

- هر کس حق آزادی حرکت و اقامت در مرزهای هر کشور را دارد.  

- هرکس حق دارد هر کشوری ، از جمله کشور خود را ترک کند و یا به کشور خود بازگردد.  

ماده 14  

- هرکس حق دارد از دیگر شرایط موجود در پناهندگی در کشورهای دیگر درخواست کند و از آنها بهره مند شود.  

- این حق در موارد پیگرد قانونی که واقعاً ناشی از جرایم غیر سیاسی یا اقدامات مغایر با اهداف و اصول سازمان ملل است ، قابل استناد نیست.  

ماده 15  

- هرکس حق تابعیت دارد.  

- هیچ کس نمی تواند خودسرانه از تابعیت خود محروم شود و از حق تغییر تابعیت خود محروم شود.  

ماده 16 

- مردان و زنان در سن كامل ، بدون محدودیت به دلیل نژاد ، ملیت یا مذهب ، حق ازدواج و یافتن خانواده را دارند. آنها در ازدواج ، حین ازدواج و انحلال آن از حقوق برابر برخوردارند.  

- ازدواج فقط با رضایت کامل همسران انجام می شود.  

- خانواده واحد طبیعی و اساسی گروه جامعه است و مستحق حمایت از جامعه و دولت است.  

ماده 17  

- هرکس حق داشتن مالکیت به تنهایی و همچنین در ارتباط با دیگران را دارد.  

- هیچ کس خودسرانه از دارایی خود محروم نمی شود.  

ماده 18  

هر کس حق آزادی اندیشه ، وجدان و دین دارد. این حق شامل آزادی تغییر دین یا اعتقاد وی و آزادی ، به تنهایی یا در اجتماع با دیگران و به صورت عمومی یا خصوصی ، برای نشان دادن دین یا اعتقاد خود در تعلیم ، عمل ، عبادت و احترام است.  

ماده 19  

هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد. این حق شامل آزادی در اختیار داشتن عقاید بدون دخالت و جستجو ، دریافت و انتقال اطلاعات و ایده ها از طریق هر رسانه و بدون توجه به مرزها است.  

ماده 20  

هر کس حق آزادی اجتماعات و اجتماعات مسالمت آمیز را دارد. کسی را نمی توان مجبور به عضویت در یک انجمن کرد.  

ماده 21 

- هر کس حق دارد به طور مستقیم یا از طریق نمایندگان آزادانه در دولت کشور خود شرکت کند.  

- هرکس حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خود را دارد. -. خواست مردم اساس اقتدار دولت خواهد بود. این اراده باید در انتخابات دوره ای و واقعی بیان شود که باید با رأی گیری جهانی و برابر انجام شود و با رأی مخفی یا روش های رای گیری رایگان معادل برگزار شود.  

ماده 22  

هر کس ، به عنوان عضوی از جامعه ، حق تأمین اجتماعی دارد و حق دارد از طریق تلاش ملی و همکاری بین المللی و مطابق با سازمان و منابع هر کشور ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای آنها را تحقق بخشد. (عزت او و رشد آزادانه شخصیت او)  

ماده 23  

هر کس حق کار ، انتخاب آزاد شغل ، شرایط عادلانه و مطلوب کار و محافظت در برابر بیکاری را دارد. 

هرکس ، بدون هیچ تبعیضی ، حق دارد در ازای کار برابر حقوق برابر داشته باشد.  

هرکسی که کار می کند حق دارد پاداش عادلانه و مطلوبی برای خود و خانواده اش وجود شایسته کرامت انسانی تضمین کند و در صورت لزوم با وسایل دیگر حمایت اجتماعی تکمیل شود.  

هرکس حق دارد برای محافظت از منافع خود اتحادیه های کارگری ایجاد کند و به آنها بپیوندد.  

ماده 24  

هر کس حق استراحت و اوقات فراغت ، از جمله محدودیت معقول در ساعت کار و تعطیلات دوره ای با حقوق را دارد. 

ماده 25  

- هرکس حق داشتن سطح زندگی مناسب برای سلامتی خود و خانواده اش ، از جمله غذا ، لباس ، مسکن و مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی لازم را دارد و همچنین در صورت بیکاری حق امنیت دارد. ، بیماری ، ناتوانی ، همسری ، پیری یا عدم تأمین معیشت دیگر در شرایطی که خارج از کنترل او است.  

-مادر و كودكي از مراقبت و كمك ويژه برخوردار هستند. همه کودکان ، چه در ازدواج و چه در خارج از ازدواج ، متولد می شوند ، از یک حمایت اجتماعی یکسان برخوردار هستند.  

ماده 26  

- هرکس حق تحصیل دارد. حداقل در مراحل ابتدایی و اساسی آموزش باید رایگان باشد. تحصیلات ابتدایی باید اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای باید به طور كلی در دسترس باشد و آموزش عالی باید بر اساس شایستگی برای همه به همان اندازه قابل دسترسی باشد.  

- آموزش باید به رشد کامل شخصیت انسان و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی انجام شود. این امر موجب تقویت تفاهم ، تحمل و دوستی در بین همه ملتها ، گروههای نژادی یا مذهبی خواهد شد و فعالیتهای سازمان ملل متحد را برای حفظ صلح بیشتر خواهد کرد.  

- والدین در انتخاب نوع آموزشهایی که به فرزندان آنها داده می شود ، حق تقدم دارند.  

ماده 27  

- هر کس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه شرکت کند ، از هنر استفاده کند و در پیشرفت علمی و فواید آن سهیم باشد. 

- هر کس حق دارد از منافع اخلاقی و مادی ناشی از تولید علمی ، ادبی یا هنری که نویسنده آن است ، محافظت کند.  

ماده 28  

هر کس مستحق یک نظم اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادی های مندرج در این بیانیه به طور کامل محقق شود.  

ماده 29  

- هر کس وظایفی در قبال جامعه ای دارد که تنها رشد آزادانه و کامل شخصیت وی در آن امکان پذیر است.  

- در اعمال حقوق و آزادی های خود ، هرکس فقط مشمول محدودیت هایی خواهد بود که فقط به منظور تأمین شناخت و احترام به حقوق و آزادی دیگران و رعایت الزامات عادلانه اخلاق توسط قانون تعیین شده است ، نظم عمومی و رفاه عمومی در جامعه دموکراتیک.  

- این حقوق و آزادی ها به هیچ وجه مغایر با اهداف و اصول ملل متحد نیست.  

ماده 30  

هیچ یک از این بیانیه ها را نمی توان اینگونه تفسیر کرد که برای هر کشور ، گروه یا شخصی حق داشتن فعالیت یا انجام هر عملی با هدف از بین بردن هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در این قانون را دارد. 

fa_IRفارسی