هدف و برنامه کانون خیریه همیاری ایرانیان

ICN اساساً توسط داوطلبان در آکسفورد راه اندازی شده است تا:

  • ایجاد هدف های مشخص و کمک برای دستیابی به فرصتها ، مهارتها و یادگیری برای اعضای جامعه ایرانی و پناهندگان از طریق ارتباط و با همکاری متخصصان ، عالمان و مهندسان، بازرگانان ، زنان و مردان ایرانی و غیرایرانی ، که داوطلب شده اند.
  • برای کمک و تسهیل دسترسی و فراگیری با تشکیل گفتگوها و جلسات و کلاسهای آموزشی.
  • ارتقا سطح دانش و درک از مذاهب ، و عقاید مختلف چه در داخل و یا خارج از ایران بین ملیت های مختلف با برگزاری جلسات و نشست های مختلف از طریق پلت فرم های موجود( وبلاگ و ...)
  • کمک و راهنمایی برای استفاده از سازمان های مربوط به سلامت عمومی ایرانیان و خانواده های تحت تکفل و همراه آنان.
  • تشکیل گروه برای کمک به پیشرفت وضعیت پناهجویان ایرانی در جوامع غیر ایرانی و کمک و مشاوره در موارد ضروری و نیز اطلاع رسانی از حقایق و مسائل حقوق بشر در ایران
  • کمک، راهنمایی و مشاوره به زبان انگلیسی برای دسترسی به تسهیلات بهداشتی و مواردی که پناهجویان با بیماری و یا مشکلات حاد مالی رو به رو هستند و همچنین مشاوره و یاری برای کسب مسکن و دسترسی به منابع مناسب.
  • کمک به ترویج فرهنگ ، تاریخ ، زبان ایرانی از طریق ایجاد گروه و تشکیل کلوپ های موسیقی ، گفتگوها ، سخنرانی ها ، جلسات و جشن های فرهنگی و هنری
fa_IRفارسی