مردم و جغرافیای ایران

داستان تشکیل کانون همبستگی ایرانیان

کانون همبستگی ایرانیان در آگوست سال 2020 توسط گروهی از داوطلبان ایرانی در آکسفورد بریتانیا تأسیس شد.

اهداف اصلی کانون همبستگی ایرانیان :

  • ارتقا دهنده فرصت های تحصیلی،کاری ،مهارت ها و دانش بین پناهندگان ایرانی آکسفورد-شایر
  • ادغام و گنجاندن ایرانیان در کانون های دیگر ملت ها در منطقه بزرگ آکسفورد را تسهیل کرده و درک عمومی از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارتقا می دهد.
  • ارتقا درک و قدردانی مشترک از اعتقادات و دیدگاه های متنوع در کانون ایرانیان ، جامعه پناهندگان و مهاجران از طریق ترویج فرهنگ ، تاریخ و ادبیات ایرانی
  • تحت رسیدگی قرار دادن نیازهای بهداشت جسمی و روانی افرادی که به آنها پناهندگی اعطا شده و افراد تحت تکفل آنها و همچنین کسانی که در پروسه پناهندگی هستند.

عملکرد بصورت زیر:

  • سازماندهی رویدادهای شبکه ای و مبادله ای (مجازی و حضوری) بین متخصصان ایرانی و غیر ایرانی که در بخشهای مختلف از جمله تجارت ، بهداشت ، آموزش و علوم فعالیت می کنند
  • ارائه کلاس های انگلیسی و دوره های دیگر برای پشتیبانی از تازه واردان.
  • کانون با تسهیلاتی که در دست دارد برای وفق دادن مهاجران و پناهجویان جدید در بریتانیا کمک می کند.
  • خصوصیات ایرانیان را از طریق برگزاری جلسات عمومی برای مردم ارائه می کند.
  • میزبان جشن های فرهنگی، اجتماعی(عروسی و عزا)، مذهبی و غیره
Oxford City
Hafiz tomb
Iran-shiraz-hafezieh

We would like to thank the University of Oxford for their support by way of a community grant for English classes, to Magic Little Grants via Localgiving and Oxford City Council for supporting our activities to the community of refugees in Oxford.

Univerity of Oxford Support
Magic Little Grants
Localgiving
OCC logo

مردم و جغرافیای ایران

Just a little background beautiful history and geography of Iran.

ایران کشوری ثروتمند ، وسیع و زیبا است. مردم آن از ملیت های مختلف ، زبان های محلی و آداب و رسوم خاص خود تشکیل شده اند، زیرا ایرانیان در طول تاریخ خود از مردمان مهاجر دیگر با پیشینه های فرهنگی و مذهبی مختلف استقبال کرده اند. ایران بخاطر جایگاه جغرافیایی و پیشینه تاریخی که داشته همچنان دارای تناقض ها و استثناهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری است.

ایران بخاطر وسعت و موقعیت جغرافیایی کشوری چهار فصل در هر زمان از سال است. بخشهایی از آن بیابانهای گرم است، که توسط کوههای مرتفع و سرد محاصره شده اند، مناطق زراعی حاصلخیز کشاورزی آن پر از جنگل سرسبز نیمه گرمسیری است که منعکس کننده تغییرات فصلی و آب و هوایی است که طیف متنوع و رنگارنگ از گیاهان و جانوران را ایجاد می کند.

ایران بین ترکیه و عراق از غرب، پاکستان و افغانستان از شرق، اتحاد جماهیر شوروی سابق از شمال و خلیج فارس از جنوب واقع شده است.

ایرانی ها در خاورمیانه و در بین کشور های عربی زبان خلیج فارس به زبان خودشان که ریشه اروپایی- هندی دارد، تا به امروزه صحبت می کنند. بینش دقیق تر این است که ایرانیان توانسته اند تناقضات هر زمان را با ذکاوت بزرگان شعر و ادب فارسی بصورت پشتوانه محکمی برای حفظ تمامیت فرهنگ و زبان خود پایه ریزی کنند.

بازبینی در گنجینه شعر کلاسیک فارسی و فرهنگ فکری و ادبی امروز آن، می تواند یکی از عوامل برای شروع بینشی برای توسعه ایران و ایرانی و تأثیر این فرهنگ گسترده در جهان باشد.

Pool
fa_IRفارسی